szkolenia

Historie lokalne (warsztaty). Edycja III

 • ZAPISY DO: 14 listopada 2019
 • KIEDY: 21 listopada 2019, godz. 10:00 21/11/2019
 • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, l. 28 Lipca 1943 17C, 30-233 Kraków
 • CENA: 100 zł netto / os.

Szkolenie dla animatorek i animatorów kultury, bibliotekarzy i bibliotekarek, nauczycielek i nauczycieli, regionalistów i regionalistek. Dla wszystkich planujących projekty w oparciu o zasoby lokalnej tradycji i historii. 

Zapisywanie historii lokalnych przekłada się na tworzenie archiwów zdjęć i dokumentów oraz zapis opowieści świadków historii, ale też na budowanie lokalnej tożsamości, integrację pokoleń i wzmacnianie więzi między sąsiadami. W pracy z lokalną pamięcią ważne jest, aby wiedzieć, jak dostosować do swoich potrzeb narzędzia zapisu lokalnych historii oraz narzędzia ich upowszechniania.

Cele, czyli chcemy:

 • zachęcić do tworzenia lokalnych archiwów w oparciu zasoby mieszkańców,
 • zachęcić do planowania projektów opartych o zasoby lokalnej pamięci, 
 • zwiększyć wiedzę uczestników na temat prawa autorskiego,
 • wskazać źródła inspiracji. 

Ramowy program szkolenia:

 • praktyczne narzędzia służące pracy z fascynującą materią, jaką jest historia lokalna: pamięć mieszkańców, zasoby domowych archiwów oraz obiekty i miejsca historyczne,
 • tworzenie scenariuszy pracy z mieszkańcami – na podstawie projektów planowanych przez uczestników warsztatów,
 • zasady zbierania materiałów archiwalnych i ich digitalizacji (skanowania, nagrywania i fotografowania) oraz prezentowania w Internecie przez portale, blogi i inne media społecznościowe,
 • podstawy prawa autorskiego, które trzeba znać, tworząc i udostępniając archiwa. 

Prowadząca:

Małgorzata Zbroszczyk 
Kierowniczka Działu Informacji Regionalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, koordynatorka projektu Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Ziemi Chrzanowskiej. Prowadziła autorskie warsztaty kreatywne dla dokumentalistów społeczności lokalnej. Prezeska Fundacji Kultura i Miejsce i członkini kilku organizacji pozarządowych. Realizatorka wielu projektów społecznych opartych na zasobach pamięci lokalnej.

Koszt szkolenia:

100 zł netto/os.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconych środków.

Organizator może odwołać szkolenie, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób lub z przyczyn od Organizatora niezależnych, uczestnicy otrzymają wówczas zwrot całej wpłaconej kwoty. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia poinformujemy o tym uczestników telefonicznie lub mailowo.

Obowiązują zapisy: Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i podpisany przesłać w formie skanu na adres:
szkolenia@mik.krakow.pl do 14 listopada 2019.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.