Publikacje

Wyszukana Małopolska

Album Wyszukana Małopolska to opatrzone zdjęciami siedemdziesiąt pięć opowieści o miejscach, które gościły Dni Dziedzictwa. Te krótkie impresje o pasji, marzeniach, odwadze i ideach  opowiadają nie tylko o murach, malowidłach czy rzeźbach, ale przede wszystkim o ludziach i płomieniu, który rozpalał ich serca i głowy. Ten płomień wciąż buzuje w duszy gospodarzy, kustoszy, przewodników i pasjonatów lokalnej historii. W każdym, komu nieobojętne jest dziedzictwo kulturowe.  

Niełatwo było dokonać wyboru spośród kilkuset miejsc, które otworzyły podwoje przed Dniami Dziedzictwa – zajrzeliśmy za niezliczone zamknięte drzwi, otworzyliśmy wiele zatrzaśniętych okien i wysłuchaliśmy setek historii. Każde z tych miejsc i każda z opowieści zasługiwały na swoją wzmiankę w Albumie. Te siedemdziesiąt pięć, które w końcu się w nim znalazły, to przykłady przejawów pasji, historie o pełnych pomysłów, rozpalonych głowach, rękach, w których pali się robota i sercach przepełnionych żarem. O wartkich, porywczych i życiodajnych ideach stojących za każdą wznoszoną ścianą i skrzydlatym pomysłem.

Okładka albumu "Wyszukana Małopolska" ze zdjęciem ozdobnego sklepienia