publikacje

Raport z sondażu ankietowego uczestników XII MDDK

Raport zawiera informacje z sondażu ankietowego przeprowadzonego w trakcie XII MDDK w maju. Został on wzbogacony o dane z poprzednich sondaży realizowanych od 2007 roku.

W przygotowaniach raportu pomagała dwójka wolontariuszy MDDK: Marcin Czech i Monika Nowaczek. Za przygotowanie arkusza danych bardzo dziękujemy.