publikacje

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Projekt badawczo-diagnostyczny zrealizowany w 2008 roku, dotyczący sytuacji młodzieży gimnazjalnej w gminie Babice. Jego rekomendacje miały posłużyć instytucjom gminy, takim jak samorząd, szkoły, dom kultury, muzeum i organizacje pozarządowe, w rozwijaniu oferty skierowanej do gimnazjalistów.

Raport powstał z inicjatywy wójta gminy Babice, we współpracy z gimnazjami i innymi instytucjami, które pracują z młodzieżą: stowarzyszeniami, Gminnym Centrum Kultury i Sportu i klubami sportowymi. Jednym z celów polityki samorządu babickiego jest stworzenie nastoletnim obywatelom możliwości wielokierunkowego rozwoju: nie tylko poprzez system szkolny, ale i wszelkie zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.

Gimnazjaliści są ważną grupą, jeśli chodzi o przyszłość gminy: od ich kompetencji i relacji z rodzinnymi stronami będzie zależał rozwój społeczny gminy w perspektywie kilku lat. Licealiści, uczniowie techników i szkół zawodowych oraz studenci uczą się już poza gminą i często myślą o przeprowadzce do większych miast. Gimnazjaliści są więc swoistą inwestycją władz samorządowych w przyszłość gminy.