publikacje

Małopolska Wielu Kultur. Słowacy

Niniejszy zbiór tekstów wprowadza w dzieje narodu słowackiego oraz historię państwowości naszego południowego sąsiada. W przypadku Słowaków bowiem musimy zdać sobie sprawę, że początki tego narodu sięgają czasów Księstwa Wielkomorawskiego, samodzielne państwo istnieje zaś dopiero od piętnastu lat. Jednak na przestrzeni całego tysiąclecia naród słowacki istniał, początkowo w ramach Królestwa Węgierskiego, później Monarchii Austrowęgierskiej, a w dwudziestym wieku tworząc wspólne państwo z Czechami. Małopolska w naturalny sposób przez całe to tysiąclecie była miejscem wymiany kulturowej pomiędzy narodami słowackim i polskim.

Dostępne nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury.