publikacje

Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Publikacja powstała w ramach projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”.

Zapraszamy do lektury i dyskusji zwłaszcza osoby zainteresowane badaniami sektora kultury, a w szczególności uczestnictwa w kulturze oraz zarządzania instytucjami tego sektora. Dla samorządowców oraz osób zarządzających instytucjami publikacja może okazać się wartościowym źródłem wiedzy o stosunkowo rzadko wdrażanym w Polsce nurcie zarządzania, jakim jest zarządzanie partycypacyjne.

Projekt opiera się na przekonaniu, że udział mieszkańców w życiu publicznym i wzajemne budowanie relacji stanowią istotne elementy zarządzania w sektorze publicznym oraz życia każdej społeczności lokalnej.