Publikacje

Janusz Mucha, Rola instytucji kultury w procesie integracji polskiej i ukraińskiej społeczności

Od kilku lat odnotowujemy w Krakowie rosnącą liczbę migrantów pochodzących z Ukrainy – pod koniec 2019 roku można było mówić już o ich 10-procentowym udziale w społeczności miasta. Celem badania było rozpoznanie sposobów i stopnia otwierania się krakowskich instytucji kultury na tę nową sytuację.

Jakie bariery utrudniają włączanie się ukraińskich migrantów w miejskie obiegi kultury? Czy instytucje kultury mogą odegrać znaczącą rolę w procesie integracji i w budowaniu relacji między polską a ukraińską społecznością Krakowa? Jakie dobre rozwiązania i praktyki już teraz sprzyjają aktywnemu uczestnictwu migrantów w życiu miasta?

W raporcie znajdziesz m.in.:

  • charakterystykę obecnej społeczności ukraińskiej w Krakowie,
  • informacje o związanych z tą grupą instytucjach,
  • przykłady istniejącej oferty kulturalnej kierowanej do Ukrainek i Ukraińców,
  • przegląd potrzeb i wyzwań w zakresie integracji,
  • rekomendacje dotyczące planowania i promocji działań w obszarze kultury.

Okładka publikacji wyświetlona na tablecie oraz telefonie