publikacje

Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję?

Równy dostęp do kultury wydaje się czymś oczywistym. Efektownie brzmi jako hasło i deklaracja. Dopiero niedawno wprowadzona została ustawa, która nakłada na instytucje publiczne obowiązek udostępniania wydarzeń i budynków dla osób z różnego rodzaju potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pojawiła się konieczność zmiany, lecz należy pamiętać, że każda zmiana to proces. Powinien on być przemyślany i zaplanowany, najlepiej we współpracy z ekspertami oraz odbiorcami o szczególnych potrzebach.

Okazało się, że instytucje publiczne nie mają do czego się odwołać, do jakich wzorców sięgnąć. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i ekspertki, osoby zajmujące się dostępnością i korzystające z niej, a także specjalistkę od zamówień publicznych. W efekcie powstała ta niewielka książeczka, która opowiada o audiodeskrypcji jako o przedmiocie zamówienia publicznego tak, by ułatwić instytucjom zamawianie audiodeskrypcji wysokiej jakości.

Opisujemy tu warunki przeprowadzenia dobrego zamówienia publicznego. Określamy kryteria jakościowe, przede wszystkim jednak zwracamy uwagę na konieczność planowania i konsultowania przedmiotu zamówienia z tymi, którzy mają konkretną wiedzę na dany temat.

logo kultury wrażliwe, ręka trzymająca broszurę