publikacje

Autoportret Modernizm a kolonializm nr 2/2022

Modernizm w ogólności, a w architekturze w szczególności, jest konceptem związanym ze światem Zachodu. Międzynarodowe studia postkolonialne gruntownie przeanalizowały związki pomiędzy oświeceniowym projektem nowoczesności i praktyką kolonializmu. W tym numerze „Autoportretu” podejmujemy się analizy uwikłań modernizmu w struktury władzy i dominacji, przyglądamy się także pozaeuropejskim realizacjom modernistycznych architektów.

Czy musiało dojść do pełnoskalowej wojny w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, żeby we współczesnej świadomości części Europejczyków, głównie tych ze Wschodu, uprawomocniła się myśl, że putinowska Rosja od dziesięcioleci działa w militarystycznej logice kolonialnego petroimperium? Bolesne otrzeźwienie dotyczy także naszej redakcji: gdyby Putin 24 lutego 2022 roku nie rozpoczął kolejnej fazy wojny w Ukrainie, w tym numerze „Autoportretu” z pewnością nie znalazłoby się tak wiele tekstów analizujących rolę Rosji jako brutalnego kolonizatora.

okładka numeru z szaro-pomarańczową mozaiką