MRPO

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI

„Wirtualne Muzea Małopolski” to pierwszy w Polsce, zrealizowany z takim rozmachem, projekt digitalizacji zasobów muzealnych. Warto podkreślić, że tym, co odróżnia go od innych projektów digitalizacyjnych, jest digitalizacja 3D – już ponad 500 eksponatów można oglądać w tej technologii.
Obecnie blisko 1000 eksponatów z 39 muzeów zostało zgromadzonych pod jednym adresem: www.muzea.malopolska.pl; jest to nie tylko katalog eksponatów zawierający ich cyfrowe wizerunki, lecz również bogate materiały opisowe, kontekstowe i edukacyjne, ułatwiające odbiorcy interpretację zgromadzonego dziedzictwa.

Portal powstał w ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu i Małopolskiego Instytutu Kultury – Partnera i głównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

W 2014 roku w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” zasoby portalu zostały wzbogacone o kolejnych 121 eksponatów z 4 krakowskich muzeów, w tym dwóch nowych: Zamek Królewski na Wawelu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”.
A w 2015 roku zbiory „Wirtualnych Muzeów Małopolski” wzbogaciły się o kilkadziesiąt eksponatów z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK.
Zbiory portalu są stale uzupełniane i rozwijane dzięki działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (MIK) oraz współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność digitalizacyjną na terenie Małopolski.

ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
Realizowane cele strategiczne projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020
OBSZAR II: Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego
KIERUNEK POLITYKI: 2.1 Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej
KLUCZOWE DZIAŁANIA: 2.1.10 Badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego
BENEFICJENT: Małopolski Instytut Kultury i Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
WARTOŚĆ PROJEKTU: ok. 9 mln (trwa weryfikacja)


TWARZE MAŁOPOLSKI. XIII DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

OPIS PROJEKTU:
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Co roku, podczas dwóch majowych dni, można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych.

Zależy nam, aby prezentacji wybranych zabytków towarzyszył fachowy, interesujący i oryginalny w formie komentarz, który nie tylko opisuje, ale również odkrywa historię Małopolski. Wybieramy najciekawsze tematy związane z prezentowanymi obiektami i wokół nich budujemy program wydarzenia.

Trzynasta edycja MDDK odbyła się w dniach 14-15 maja 2011 roku i była realizowana pod nazwą Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dwanaście wybranych zabytków zostało zaprezentowanych poprzez związane z nimi postacie – artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych – lub wydarzenia.
Przedsięwzięcie miało charakter festiwalowy, poza koncertami, pokazami, odczytami oraz innymi, licznymi wydarzeniami towarzyszącymi zwiedzaniu widzowie mieli także okazję obejrzeć cykl filmów dokumentalnych poświęconych zabytkom i postaciom oraz interaktywną wystawę.

Wystawa stanowiła intrygującą zapowiedź Dni, proponując odkrywanie nieoczywistych, fascynujących skarbów Małopolski. Zrealizowana w formie instalacji artystycznej, promowała małopolskie dziedzictwo w nowoczesnej formule.

Ponadto z myślą o zainteresowanych zabytkami i historią regionu stworzony został portal prezentujący obiekty i trasy zwiedzania, które pojawiły się we wszystkich dotychczasowych edycjach Dni, oraz opracowania poświęcone udostępnianym zabytkom (w tym m.in. przewodniki do pobrania w formacie pdf i mapy). Dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat danego zabytku została przygotowana bibliografia.

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy

DZIAŁANIE: 3.3. Instytucje kultury

SCHEMAT: Schemat B: Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

KATEGORIA INTERWENCJI: Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych

BENEFICIENT: Małopolski Instytut Kultury

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 046 647,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 481 609,00 zł

Więcej o Funduszach Europejskich