Skarabeusz

Baza internetowa zawierająca wybraną bibliografię zabytków Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – polecane przez MIK publikacje na temat danego obiektu. Zamieszczono w niej nie tylko sprawdzone przewodniki i opracowania, ale także artykuł z prasy ogólnopolskiej i lokalnej.

W bibliografii znaleźć można:

  • informację na temat wybranego zabytku z terenu Małopolski (system wyszukiwarek)
  • bibliografię z nim związaną
  • informację o miejscu/bibliotece, gdzie znajdą Państwo wybraną książkę czy artykuł,
    zdjęcia.