Projekt miejski

Projekt miejski to nieformalna inicjatywa zapoczątkowana latem 2009 roku przez cztery krakowskie organizacje: Fundację Wschód Sztuki, Małopolski Instytutu Kultury, Fundację Splot i Klub Krytyki Politycznej. Jej celem było ożywienie dyskusji o zagospodarowaniu przestrzeni miejskich i ich wykorzystania jako pola dla wypowiedzi artystycznej.
„Projekt miejski” składał się z trzech modułów:

– teoria – publikacje, wykłady, wystawy na temat kształtowania przestrzeni publicznej, na które zapraszani byli architekci, artyści, socjologowie, filozofowie i kuratorzy z całego kraju;

– interwencja –wydarzenia artystyczne w twz. Miejscach wykluczonych, przestrzeniach postindustrialnych;

– debata – uczestnictwo w konsultacjach społecznych na temat planów zagospodarowania przestrzennego, działania na rzecz zwiększenia wpływu społeczności lokalnych na decyzje władz.

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”projektmiejski” view=”squares” count=”36″ random=”true” lightbox=”true”]