Podróż uchofonów

Uchofony to interaktywne rzeźby w kształcie półtorametrowych ludzkich uszu, stworzone z myślą o promocji regionu w ramach Dni Małopolski w Brukseli w 2008 r. Punktem wyjścia była chęć pokazania różnorodności Małopolski poprzez jej dźwięki. Chodziło również o nietypową formę przekazu – stąd pomysł, aby zorganizować „wystawę plenerową”, traktując przestrzeń wystawienniczą jako obszar do prezentacji nie fotografii czy obrazów, ale dźwięków.

Wstecz Dalej

Uchofony są rzeźbami nie tylko do oglądania. Naturalna forma muszli sprawia, że przy niewielkim natężeniu każdy z uchofonów emituje dźwięk słyszalny w promieniu około 40 centymetrów. Aby rozróżnić poszczególne dźwięki, odbiorca musi podejść blisko rzeźby i przyłożyć ucho do ucha. Uchofony nie zakłócają ciszy, wymagają natomiast skoncentrowania uwagi przez odbiorcę, by mógł przekonać się o tym, „co słychać” w Małopolsce.
Rzeźby zaprojektowane przez absolwentów krakowskiej ASP emitują trzy kategorie dźwięków (można je było pobrać ze strony w formacie mp3 i zainstalować jako dzwonki do telefonów komórkowych):

    • dźwięki miejsko-industrialne: hejnał mariacki, dźwięk nowohuckiego zgniatacza stali, zapalania lampy naftowej, odbijania szpuntu;
    • dźwięki nawiązujące do kultury ludowej regionu: dźwięk trombity, brzmienia góralskich, żydowskich i cygańskich kapeli;
    • dźwięki związane z naturą: odgłosy hali z owcami, Jaskini Wierzchowskiej, Puszczy Niepołomickiej, Pustyni Błędowskiej.

 

Po brukselskiej wystawie, uchofony odbyły jeszcze dwie podróże, w 2009 i 2010 r., podczas których promowały Małopolskę m.in. w największych polskich portach lotniczych oraz w Bratysławie, Wilnie i Tallinie. W 2010 r. z okazji Roku Chopinowskiego powstał czwarty uchofon – chopinowski.

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”podróżuchofonów” view=”squares” count=”24″ random=”true” lightbox=”true”]