kadry kultury

Muzeoblog

Muzeoblog poświęcony jest zjawiskom muzealnym i prezentuje treści dotyczące nowoczesnego podejścia do muzeum oraz jego nowej roli wobec globalnych przemian społeczno-gospodarczych.

Zespół „Dynamiki Ekspozycji”, który go redaguje, stara się odpowiadać na pytania:
„Jakie jest miejsce muzeum we współczesnym świecie? Przed jakimi szansami i zagrożeniami stają obecnie muzea? Jak muzeum może stać się ważnym elementem społeczności lokalnej i przysłużyć się do jej rozwoju?”.

Muzeoblog adresowany jest do muzealników, pracowników muzeów, kuratorów i wszystkich zainteresowanych współczesnymi przemianami w muzeach.

Kontakt: Joanna Hajduk, Piotr Idziak, Łucja Piekarska-Duraj, Sebastian Wacięga

kadry kultury