Kultura miejska – węzły i przepływy

Kultura miejska – węzły i przepływy to projekt badawczy realizowany w ramach programu Małopolskie Obserwatorium Kultury.
Celem projektu jest wyłonienie punktów węzłowych – lokalizacji o dużej koncentracji aktywności kulturalnej – i przepływów między nimi w Krakowie (ze szczególnym uwzględnieniem dwóch dzielnic: Kazimierza i Podgórza).
W tym celu zostaną poddane analizie praktyki uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze miejskiej Krakowa, w tym:

  • funkcjonowanie kultury, również alternatywnej, w przestrzeni miasta, przekaz oraz obieg informacji o wydarzeniach kulturalnych;
  • wpływ komunikacji społecznej oraz współczesnych mediów społecznościowych na uczestnictwo w kulturze, proces kreowania węzłów i przepływów informacji;
  • budowanie spersonalizowanych miejskich tras kulturowych, waga oferty uczestniczenia w działaniach kreatywnych lub będących emanacją stylu życia.

Badanie jest realizowane przez zespół badaczy w dwóch grupach wiekowych: młodych (20–30 lat) oraz seniorów (powyżej 60 lat).

Efektem projektu będzie publikacja internetowa oraz interaktywna mapa węzłów i przepływów (z możliwością komentowania, wytyczania subiektywnych miejskich tras kulturowych).

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.