Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.

Celem projektu była ocena kompetencji dotyczących tworzenia programów kulturalnych, usług społecznych w obszarze kultury, wyznaczania celów społecznych odnoszących się do realizacji działań i przedsięwzięć w kulturze. Efektem projektu było pozyskanie wiedzy o kompetencjach kadr kultury (z instytucji kultury, organizacji kulturalnych, samorządów) w zakresie wydatkowania publicznych środków na kulturę (inwestycje kulturalne, budżety zadaniowe związane z realizacją strategii, planów rozwoju, programów kulturalnych, w tym tych nastawionych na edukację kulturalną). Badania terenowe zostały przeprowadzone na obszarze dwóch makroregionów: południowego i wschodniego. W raporcie podsumowującym badania przedstawiono rekomendacje dotyczące wdrażania SRKS na poziomie gmin wiejsko-miejskich, w tym w oparciu o programy ministra kultury i dziedzictwa narodowego skierowane na wsparcie edukacji i rozwój lokalnej infrastruktury kultury.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Obserwatorium kultury” (MKiDN). Wcześniej w ramach tego programu przeprowadzono następujące projekty:

Projekt był realizowany we współpracy z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związkiem Miast Polskich.

Do pobrania:

Raport Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego.