Forum Kraków

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej.
Celami działania Forum są:

  • wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
  • promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
  • reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

kontakt Kontakt: Sekretariat Forum Kraków

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”forumkraków” view=”squares” count=”18″ random=”true” lightbox=”true”]