Aktualności

Rola samorzecznictwa w budowaniu inkluzywnej instytucji kultury

Kiedy: 23 maja (czwartek), w godz. 11:00‒12:30

Prowadząca: Katarzyna Żeglicka

Gdzie: platforma ZOOM (spotkanie z udziałem tłumaczek PJM)

Zapisy: https://forms.gle/YaZergpJNJ9PMRVBA

Webinar pt. „Rola samorzecznictwa w budowaniu inkluzywnej instytucji kultury” to wydarzenie mające na celu przybliżenie istotnych zagadnień związanych z rolą samorzecznictwa w tych jednostkach. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące kwestie:

  • Definicja samorzecznictwa: czym jest samorzecznictwo i jakie ma znaczenie w kontekście instytucji kultury? Dlaczego tak ważne jest, by osoby z grup marginalizowanych stały się rzeczniczkami własnych interesów, dążąc do zmian systemowych?
  • Potrzeba samorzecznictwa: dlaczego instytucje kultury potrzebują samorzeczników i samorzeczniczek? Jak ich obecność wpływa na powstawanie bardziej otwartych i dostępnych przestrzeni, które uwzględniają różnorodne perspektywy i doświadczenia?
  • Wyzwania samorzeczniczek i samorzeczników: jakie trudności napotykają w instytucjach kultury? Czy to tylko bariery strukturalne, brak wsparcia ze strony kadry zarządzającej oraz ograniczony dostęp do zasobów?
  • Znaczenie sojusznictwa: jakie jest znaczenie sojusznictwa w budowaniu inkluzywnych instytucji kultury? Czy wspólne działania naprawdę mogą przyczynić się do skuteczniejszych i bardziej trwałych zmian?
  • Współpraca w homogenicznych instytucjach: jak nawiązywać współpracę z samorzecznikami i samorzeczniczkami, gdy instytucja jest jeszcze homogeniczna? Jak instytucje mogą aktywnie dążyć do zrozumienia i integracji różnych grup społecznych?

Webinar będzie okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami współpracy instytucji kultury z samorzecznikami i samorzeczniczkami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Prowadząca – Katarzyna Żeglicka – podzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, prezentując konkretne przykłady i rozwiązania, które mogą być inspiracją dla innych instytucji kultury dążących do większej inkluzywności.

Katarzyna Żeglicka – pedagożka teatru i animatorka kultury, performerka, tancerka i choreografka; uczestniczka rezydencji Winter Artist Exchange Ponderosa (Niemcy, 2020), programu Rezydenci w Rezydencji w Centrum Kultury Zamek (Poznań, 2022) oraz „Szczeliny. Kobiety w sztukach performatywnych” (Instytut Grotowskiego, Wrocław, 2023). Stypendystka krakowskiego programu „Kultura odporna” (2020) i Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2022). Od ponad 20 lat pracuje na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Regularnie prowadzi warsztaty i laboratoria pracy z ciałem i inkluzywności w Polsce i zagranicą. Współpracuje z instytucjami kultury, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.