Aktualności

Małopolskie Forum Ochrony Zabytków

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, zaplanowane na 20 marca 2024 roku Małopolskie Forum Ochrony Zabytków nie może odbyć się w podanym terminie. 

Forum przeniesione zostało na jesień 2024 roku. O konkretnej dacie poinformujemy Państwa, gdy tylko będzie to możliwe. 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z zaistniałej sytuacji. 

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem

Zespół MIK

Nasze dziedzictwo jest nie tylko czymś, do czego jesteśmy uprawnieni, ale przede wszystkim wobec czego pozostajemy zobowiązani i co powinno być dla nas inspiracją. Wierzymy, że dbanie o jego autentyczność (ochronę autentycznego krajobrazu kulturowego i zachowanie zabytków w ich pierwotnej lokalizacji), bezpieczeństwo (zapewnienie ochrony zabytków przed zagrożeniami naturalnymi czy sytuacjami kryzysowymi), zachowanie wielokulturowości (z szacunkiem dla miejsc i obiektów typowych dla różnych kultur i grup etnicznych), wspólne budowanie przyjaznej przestrzeni (poprzez wprowadzanie form ochrony architektury regionalnej), wspieranie twórców ludowych i depozytariuszy pamięci oraz edukacja o dziedzictwie lokalnym i regionalnym (uwzględnienie jej w programach nauczania w celu przygotowania do odbioru dziedzictwa kulturowego) są najlepszą drogą do osiągnięcia celu, który powinien nam wszystkim przyświecać.

Kierując się tymi postulatami, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i we współpracy z Muzeum Lotnictwa w Krakowie, organizujemy Małopolskie Forum Ochrony Zabytków. Już 20 marca w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zbiorą się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) zajmujących się zagadnieniem ochrony dziedzictwa, by wysłuchać prelekcji oraz porozmawiać o kwestiach legislacyjnych wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, działaniach służących ochronie dziedzictwa, wydarzeniach mających na celu promocję wyjątkowych walorów dziedzictwa Małopolski oraz edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

Szczegółowy program znaleźć można pod adresem https://mik.krakow.pl/mfoz/