Aktualności

Antropologia wojny. Nowa wystawa w Wirtualnych Muzeach Małopolski

Zapraszamy na nową wirtualną wystawę na portalu Wirtualne Muzea Małopolski.  “Antropologia wojny”  ma pomóc lepiej zrozumieć wojnę i to, jak człowiek jej doświadcza. Zamiast opowiadać historię w chronologicznym porządku od pierwszych zbrojnych  konfliktów aż do dziś, wskazuje na kluczowe kategorie i wymiary ludzkiego życia,  przez które można patrzeć na wojnę niezależnie od epoki. Jest więc tu miejsce na  politykę, technikę, niewolę oraz pamięć, ale też na strach, śmierć, nudę i zniszczenie oraz zapomnienie – wszystko, co wiąże się z wojną w każdym czasie, choć w każdym  trochę inaczej. Osią całej wystawy jest pytanie o to, jak zmieniało się oblicze i doświadczenie wojny oraz czy potrafimy wyciągać z niego wnioski na tyle, by nadal  pozostało ono wyłącznie kategorią historyczną.

Autorem wystawy jest Marcin Jarząbek  – adiunkt w Katedrze Antropologii Historycznej i Teorii Historii Instytutu Historii  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawodowo zajmuje się m.in. słuchaniem  opowieści innych (historią mówioną) oraz badaniem relacji między historią  a pamięcią, w szczególności w odniesieniu do I wojny światowej i traum wojennych. Autor książki Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej  w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego (Kraków 2017). Prezes  Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Marcin Jarząbek - "Antropologia wojny"