Aktualności

Rola instytucji kultury w procesie integracji polskiej i ukraińskiej społeczności. Raport z badań pilotażowych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań prof. Janusza Muchy pt. Rola instytucji kultury w procesie integracji polskiej i ukraińskiej społeczności. Raport z badań pilotażowych.

Kiedy we wrześniu 2019 roku rozpoczynaliśmy badania, w Krakowie i innych polskich miastach obserwowaliśmy rosnącą od lat liczbę migrantów pochodzących z Ukrainy. Skala tego zjawiska zrodziła szereg pytań dotyczących obecności i funkcjonowania nowych mieszkańców, a także odpowiedzi miasta i jego jednostek – instytucji kultury na zmieniającą się strukturę społeczną. Stąd potrzeba przeprowadzenia badań, których celem było rozpoznanie problemów związanych z funkcjonowaniem miasta otwierającego się na nowych mieszkańców w warunkach dynamicznego wzrastania ich liczby, a także prezentacja zainicjowanych przez wiele środowisk działań ułatwiających integrację oraz wskazanie rozwiązań, które mogłyby się przyczynić do aktywnego włączania kolejnych instytucji, organizacji i grup mieszkańców w już istniejące obiegi kulturowe.

Pandemia z dnia na dzień zmienia życie nas wszystkich. Jej skutki długofalowo wpłyną na potrzeby społeczeństwa, co będzie się wiązało z koniecznością zrewidowania i przeformułowania ofert instytucji kultury. Jednak to właśnie w takiej sytuacji ich integrująca rola będzie szczególnie ważna. Zmiany spowodowane epidemią silnie dotknęły też migrantów z Ukrainy. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile osób wyjechało, ile straciło pozwolenia na pracę; ile zostało i z jakimi problemami muszą się dziś mierzyć. Mimo to chcemy podzielić się z Państwem wynikami naszych badań. Wskazane w raporcie rekomendacje i wnioski mają charakter uniwersalny i mogą być przydatne w projektowaniu działań w przyszłości, bo jak pisze we wstępie autor badania:

„Integracja możliwa jest wtedy, gdy uczestniczące w niej strony wykazują zainteresowanie, dobrą wolę i chęć wzajemnego wychodzenia sobie naprzeciw. Inicjatywy podejmowane przez krakowskie instytucje kultury spotykają się z uznaniem przedstawicieli zbiorowości ukraińskiej. Stanowią punkt wyjścia do dalszego budowania dobrych relacji, dlatego ważne jest wykorzystanie już zdobytej wiedzy i praktyki do kształtowania oferty kulturalnej bardziej dostępnej, uwzględniającej różnice – zarówno kulturowe, jak i wynikające z krótszego «stażu» przebywania w mieście jego ukraińskich mieszkańców”.

Pobierz PDF