Aktualności

Rok 2018 był dla nas dobrym rokiem

Świętowaliśmy jubileusz XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, który stał się częścią wielkiego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; zrealizowaliśmy trzy ważkie konferencje: pierwszą – międzynarodową, poświęconą politykom kulturalnym w Europie, drugą – której przedmiotem było wprowadzenie do instytucji kultury rozwiązań uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami, i trzecią – na temat edukacji kulturowej, która zgromadziła różnorodne grono animatorów i nauczycieli; zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię „Małopolskie skanseny – poznaj od nowa”, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem; z rozmachem realizowaliśmy projekt „Wirtualna Małopolska”, poświęcony digitalizacji małopolskich eksponatów, a także uzyskaliśmy trzyletni grant w Instytucie Książki, co umożliwi nam dalsze wydawanie kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją podsumowującą nasze działania w 2018 roku.