Aktualności

Małopolska. Kultura wrażliwa – podsumowanie drugiego roku działań

W pełni dostępna instytucja kultury, spektakle z audiodeskrypcją, oferta dla wszystkich grup odbiorców, otwarta i wykwalifikowana kadra – to wizja instytucji, którą z powodzeniem wprowadza w życie projekt „Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Podsumowaniem drugiego roku działań, mających na celu zwiększenie dostępności małopolskich instytucji kultury, była uroczysta gala wręczenia świadectw dostępności, która odbyła się 4 grudnia w Operze Krakowskiej. W ramach wydarzenia wystawiony został spektakl Pan Tralaliński w wersji w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ważną częścią projektu zainicjowanego przez samorząd Województwa Małopolskiego są Wytyczne dostępności – opracowane przez ekspertów zasady i rekomendacje wyznaczające standard dostosowania obiektów kultury i ich oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie tych wytycznych instytucje kultury Województwa Małopolskiego wprowadzają zmiany, które mają sprostać potrzebom wszystkich odbiorców. We wtorek 4 grudnia w Operze Krakowskiej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dostępności dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego, które wdrożyły rekomendacje ekspertów i zostały pozytywnie ocenione. Świadectwa dostępności zostały przyznane w trzech kategoriach: dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i ruchu. W ramach wydarzenia goście ze szkół integracyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i nauki mieli okazję obejrzeć spektakl Pan Tralaliński ‒ z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na Polski Język Migowy, w dostosowanej przestrzeni teatralnej.

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to projekt systemowy, który dąży do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Jego głównym celem jest dostosowanie oferty i przestrzeni instytucji kultury do potrzeb każdej zainteresowanej osoby. W zeszłym roku przeszkolonych zostało ponad 500 pracowników tych instytucji ‒ ludzi pierwszego kontaktu dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia kontynuowane w tym roku kładły nacisk na dalsze szkolenie kadry, m.in. z przygotowywania dostępnej oferty kulturalnej. Przez cały rok odbywały się także warsztaty z Polskiego Języka Migowego dla pracowników instytucji. Najważniejszym wydarzeniem projektu w 2018 roku było Drugie Forum Kultury Wrażliwej, podczas którego pracownicy domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów mieli okazję poznać praktyki udostępniania instytucji osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Dyskutowano o wyzwaniach architektonicznych, finansowych i programowych, odbywały się warsztaty z tworzenia oferty kulturalnej oraz spotkania wskazujące realne przeszkody, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto dwadzieścia cztery instytucje województwa małopolskiego otrzymały Wytyczne dostępności wskazujące kierunek, w jakim powinny podążać, aby otworzyć się na obecność osób z niepełnosprawnościami oraz planować działania dla jak najszerszego grona odbiorców. Dostosowanie się do zaleceń zawartych w dokumencie to niezwykle ważny etap otwierania się instytucji kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy matek z dziećmi.

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego. Funkcję koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a  bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Więcej informacji temat projektu można znaleźć na stronie: kulturawrazliwa.pl