Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Olsztynie – rekrutacja na szkolenie w toku

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem szkoleniowym i integracyjnym dla grup od 12 do 30 osób.

gdzie: Olsztyn, sala szkoleniowa Centrum Doradztwa Biznesowego KOSZARY FUNKA, ul. Kasprowicza 4

kiedy: 24 października 2018 roku (środa), godz. 11.00

czas trwania: 3,5 godziny

zgłoszenia: przyjmowane są mailowo pod adresem: csb@mik.krakow.pl do 22 października (poniedziałek) do godziny 11.00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę organizacji, którą Państwo reprezentują. Decyduje kolejność zgłoszeń (30 miejsc).

W trakcie szkolenia uczestnicy w praktyce (poprzez udział w dwóch rozgrywkach) przekonają się, jakie korzyści może przynieść wykorzystanie gry w trakcie szkoleń czy warsztatów (integracja grupy, trenowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności i umiejętności myślenia strategicznego, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i wiele innych), a także poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra.

Pierwsze wydanie gry powstało w 2010 roku, obecnie jest ona używana przez pracowników ponad 850 instytucji w całej Polsce – szkół, uczelni, urzędów pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, ochotniczych hufców pracy.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli, wykładowców akademickich, doradców zawodowych, trenerów biznesu, przedstawicieli centrów aktywizacji zawodowej i społecznej, klubów pracy, klubów integracji społecznej, animatorów kultury i wszystkich pracujących z grupami osób powyżej dwunastego roku życia.

Na życzenie wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 509 559 048.

Pobierz szczegółowy program szkolenia.