Aktualności

Gra Małopolskiego Instytutu Kultury w projekcie edukacyjnym na rzecz pokoju

W dniach 9-17 kwietnia 2018 roku został zrealizowany międzynarodowy projekt edukacyjny dla osób pracujących z grupami, poświęcony tematyce edukacji na rzecz pokoju za pomocą gier. Jednym ze studiów przypadków edukacyjnych była gra Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie – Chłopska Szkoła Biznesu – jako narzędzie służące rozwijaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) przedsiębiorczych. Formuła projektu opierała się na dzieleniu się doświadczeniami, podnoszeniu kompetencji uczestników w pracy z grupami (w szczególności młodzieży) oraz tworzeniu i wykorzystaniu gier jako narzędzi edukacyjnych.

Formuła projektu opierała się na dzieleniu się doświadczeniami, podnoszeniu kompetencji uczestników w pracy z grupami (w szczególności młodzieży) oraz tworzeniu i wykorzystaniu gier jako narzędzi edukacyjnych. Jednym z zaprezentowanych przykładów była gra Chłopska Szkoła Biznesu, która łączy edukację historyczną (regionalną) z edukacją ekonomiczną (przedsiębiorczość). Grę i metodę edukacji na rzecz przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy historycznej zaprezentował jej współtwórca Sebastian Wacięga z MIK. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak elementy narracyjne historii lokalnej (dzieje andrychowskich tkaczy i kupców, tzw. drelicharzy) zostały wykorzystane w mechanizmie gry. Mogli również przeanalizować po rozgrywce, jak jej mechanizm skłaniał do kooperacji oraz komunikacji.

Wśród zadań postawionych uczestnikom projektu było wypracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z problematyką utrzymania pokoju. Powstały dwa takie prototypy. Pierwszy to prosta gra pamięciowa, w której gracze odnajdują symbole pokoju narysowane na kartach. Drugi to złożone narzędzie edukacyjne poświęcone czynnikom, które mogą wpływać na utrzymanie pokoju. W tej grze wprowadzane są losowe zdarzenia zmniejszające bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców świata przedstawionego. Zadaniem graczy jest wspólne podejmowanie interwencji.

W projekcie edukacyjnym „Peace by Piece” sfinansowanym w ramach programu Erasmus+ uczestniczyli reprezentanci pięciu krajów: