„Muzeum nie jest instytucją neutralną”

Wywiad z Léontine Meijer van Mensch, która wygłosiła wykład „Muzeum dialogiczne” i poprowadziła warsztaty „Demokracja w muzeum! Nowe podejścia do tworzenia wystaw we współpracy z odbiorcami” dla uczestników projektu „Cicerone. Jak interpretować dziedzictwo – cykl seminariów dla kadr kultury”.