Aktualności

NZS po latach. Czy było warto

Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na debatę w ramach „krakowskiego kolokwium”: NZS po latach. Czy było warto

12 grudnia 2017 (wtorek), godz. 18.00

Udział w debacie wezmą: dr Marek Lasota oraz Jan Maria Rokita.
W okresie Polski Ludowej, w 1977 r. w Krakowie młodzież akademicka powołała Studencki Komitet Solidarności. Gdy trzy lata później powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów, środowisko krakowskie odegrało w nim ważną rolę, czego przykładem może być wybór  Jarosława Guzego z Uniwersytetu Jagiellońskiego na pierwszego prezesa NZS. Ta sprzeciwiająca się nadużyciom komunistycznej władzy organizacja z założenia nie definiowała się ideologicznie, dzięki czemu skupiała osoby o różnych poglądach. Po 1989 r. drogi  wielu dawnych działaczy rozeszły się.

Szczegóły na stronie.