Aktualności

Wyspiański. Restart.

Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na konferencję „Wyspiański. Restart.”

20-22 listopada (poniedziałek – środa), Pałac Krzysztofory.

Proponujemy formułę konferencji performatywnej, opartej na dialogu i interakcji pomiędzy wybitnymi badaczami twórczości Wyspiańskiego i reprezentantami różnych dziedzin wiedzy i sztuki. Wierzymy, że zderzenie w trakcie trzydniowej konferencji skoncentrowanych wokół postaci Stanisława Wyspiańskiego badawczych poszukiwań i artystycznych wizji pozwoli na głębsze poznanie, wniknięcie w jego twórczość; zupełnie nowe i w głębszym wymiarze odkrycie jej dla współczesności.

Szczegóły na stronie.