Aktualności

Bez nostalgii i retoryki powrotu do źródeł. aUTOPORTRET

Jednym z głównych założeń przy pracy nad numerem, który roboczo nazwaliśmy sobie Regionalizmy, była chęć spojrzenia na nurty związane z regionem bez nostalgii i retoryki powrotu do źródeł. Do tytułu numeru stopniowo dokooptowywaliśmy modernizmy i postmodernizmy – chcieliśmy pokazać twórczy potencjał tkwiący w inspiracji rodzimymi (choć to słowo bardzo ograniczone) tradycją i miejscem” – pisze we wstępnie do najnowszego numeru Autoportretu, Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna pisma.

W numerze klasyczny już tekst Kennetha Framptona o architekturze pojmowanej jako ruch oporu wobec globalizacji, o roli klimatu i miejsca, a także artykuł Juhaniego Pallasmy z jego rozumieniem tradycji, krytyką obsesji nowości i ujmowaniem architektury w kategoriach doświadczenia egzystencjalnego.

Wśród autorów ponadto: Damas Gruska, Tullia Iori, Ákos Moravánszky, Jurko Prochaśko, Maciej Miłobędzki, Simone Poretti, Jarosław Szewczyk, Kamila Twardowska, Magdalena Zych. Publikujemy również wywiady z architektami: Stanisławem Deńko na temat Ambasady PRL w New Delhi i z Romanem Rutkowskim o błogości historycznej architektury i problemach ze współczesną.

Zachęcamy do lektury:

http://bit.ly/2hIESk1