Aktualności

Warsztat Chłopskiej Szkoły Biznesu w Piekarach

17 lipca 2017 roku w Piekarach pod Krakowem na zaproszenie Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej Anna Sarlej przeprowadziła warsztaty z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Wzięło w nich udział 21 młodych Ukraińców polskiego pochodzenia, na stałe mieszkających w Iwano-Frankowsku, Stryju i Lwowie, którzy przyjechali do Polski na dwutygodniowy obóz dla liderów lokalnych.

Uczestnicy wysłuchali historii osiemnastowiecznych andrychowskich chłopów pańszczyźnianych trudniących się produkcją i handlem płótnami i wspólnie zastanawiali się nad przyczynami ich sukcesu w tej dziedzinie. Po dwukrotnej rozgrywce podsumowali swoje wyniki i przeprowadzili analizę strategii wykorzystanych w czasie gry.

Uczestnicy warsztatów byli podopiecznymi Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku. Ich pobyt w Polsce obejmował różnego rodzaju warsztaty (m.in. dziennikarskie) oraz wycieczki krajoznawcze.

Zaangażowanie Centrum w rozgrywki było ogromne, mamy więc nadzieję, że w przyszłości uda nam się nawiązać szerszą współpracę.