„Rabka w literaturze, literaci w Rabce”

Grafika udostępniona przez: Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec
Grafika udostępniona przez: Stowarzyszenie
Kulturowy Gościniec

26 i 27 maja 2017r. odbędzie się w Rabce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rabka w literaturze, literaci w Rabce”, organizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, pod honorowym patronatem Burmistrz Rabki p. Ewy Przybyło i Rektora UP p. prof. Kazimierza Karolczaka. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy historyczno-literackie w kontekście Rabki. Na bazie wystąpień konferencyjnych planowane jest także wydanie monografii.