Debata

„Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie Środkowej”

Grafika udostępniona przez: Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego  w Nowym Targu
Grafika udostępniona przez: Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu  zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie Środkowej”, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017r.

W bieżącym roku, przez cały piątek i sobotę w nowotarskim ratuszu obradować będą naukowcy z szeregu ośrodków naukowych i to zarówno z Polski (Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lublina),  ale także z zagranicy: Słowacji (Bańskiej Bystrzycy, Preszowa, Nitry, Rużomberoku, Trnawy, Starej Lubowli), Węgier (Budapeszt), Rosji (Moskwa) i Ukrainy. Łącznie wygłoszonych zostanie 41 referatów autorstwa 45 prelegentów. Po raz pierwszy, w sobotę obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach równolegle tj.: w Sali reprezentacyjnej ratusza oraz na Sali wystawowej w muzeum. Ilość aplikacji jaka napłynęła bardzo mile zaskoczyła i przerosła oczekiwania organizatorów. Obradom towarzyszyć będą debaty i dyskusje, w których będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany tematyką sesji. Wykłady będą otwarte i bezpłatne. W ratuszu będzie również można nabyć wydawnictwa naukowe, poświęconej problematyce poruszanej na konferencji.