Aktualności

„Klio – ratuszowe debaty o przeszłości”

Grafika udostępniona przez: Muzeum Podhalańskie im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu
Grafika udostępniona przez: Muzeum Podhalańskie im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu oraz Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, od lutego 2017 r. realizuje nowy cykl otwartych wykładów naukowych pod nazwą „Klio – ratuszowe debaty o przeszłości”. Odbywają się one w każdy ostatni czwartek miesiąca z wyłączeniem wakacji o godz. 17.00 w sali reprezentacyjnej nowotarskiego rausza.

Tytułowa „Klio” muza historyków, patronuje spotkaniom i debatom poświęconym historii,kulturze i tradycji miasta oraz regionu. Jak zapewniają organizatorzy nie zabraknie również prelekcji poruszających problematykę ogólnopolską z zakresu archeologii, historii sztuki, historii wojskowości, etnografii czy etnologii. Na wykłady do Nowego Targu zostali zaproszeni pracownicy naukowi wyższych uczelni, z którymi PTH od szeregu lat współpracuje, ale również pracownicy instytucji kultury w tym placówek muzealnych. Wykładom towarzyszą prezentacje multimedialne oraz otwarte debaty prelegentów z uczestnikami spotkań. Prelekcje w ratuszu nawiązują do organizowanych w latach ubiegłych zarówno przez PTH jak i Muzeum cyklów spotkań mieszkańców miasta i regionu z badaczami przeszłości.Projekt przygotowany przez towarzystwo historyczne, otrzymał dofinansowanie ze środków Gminy Miasto Nowy Targ w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.