Aktualności

debata w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Foto z debaty 7.11 - fot. A. Janikowski MHK (zdjęcie nadesłane przez Organizatora)
Foto z debaty 7.11 – fot. A. Janikowski MHK (zdjęcie nadesłane przez Organizatora)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na debatę „Wyprawy krzyżowe. Powód do dumy czy wstydu?”, która odbędzie się 13 grudnia 2016r. o godz. 18.00. 

W powszechnej świadomości wyprawy krzyżowe funkcjonują jako wynik wybujałych aspiracji papiestwa i chrześcijańskich władców oraz chciwości europejskiego rycerstwa. Coraz częściej jednak poglądy te znajdują oponentów wskazujących na mentalność epoki i szczerą motywację religijną. Opinie przedstawiające jako agresorów krzyżowców ścierają się z tymi ukazującymi krucjaty jako odpowiedź na arabską inwazję na tereny dotychczas zajmowane przez chrześcijan. Jak w świecie muzułmańskim postrzegane są wyprawy krzyżowe?

Szczegóły tutaj.