Aktualności

„Ks. Jan Góralik kapłan społecznik męczennik”

plakat nadesłany przez Organizatora (Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu)
plakat nadesłany przez Organizatora (Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu)

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu zaprasza na promocje książki Łukasza Wiatera „Ks. Jan Góralik kapłan społecznik męczennik”, która odbędzie 2 grudnia 2016r. godz. 17.00 w Muzeum Podhalańskim Rynek – Ratusz w Nowym Targu. Spotkania uświetni występ kapeli orawskiej z Podwilka.

Dziś nie wolno nam zapominać o tych, którzy w obronie wiary i prawa bożego na ziemi, ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. Biografia ks. Jana Góralika, opracowana przez Pana Łukasza Wiatera, to nie tylko dług wdzięczności, to także przekaz edukacyjny do młodego po­kolenia, tej prawdy historycznej, która nawet po tylu latach od jego męczeńskiej śmierci w KL Dachau, mówi wiele o etosie polskiego kleru. Autor przypomniał, jak ważną rolę w naszym narodzie, od wieków, pełni Kościół. Świa­dectwa parafian, przyjaciół, krewnych oraz współwięźniów niemieckich obozów koncentracyj­nych pokazują, że ks. Jan Góralik był kapłanem nieprzeciętnym, który całym swoim życiem dążył do świętości. Ogromny kapitał, który pozostawił po sobie dla Orawian, dla narodu polskiego nie przepadł bez śladu. dr Anna Jagodzińska (Instytut Pamięci Narodowej)