Aktualności

wystawa Joanny Jakowlew-Stożek

grafika nadesłana przez Organizatora (Pałac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie)
grafika nadesłana przez Organizatora (Pałac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie)

Pałac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie zaprasza na wernisaż wystawy Joanny Jakowlew-Stożek, który odbędzie się 23 listopada 2016r.godz. 17.00.

Joanna Stożek urodzona w 1948 roku w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom w 1972 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na macierzystym Wydziale. Stopnie doktora i doktora habilitowanego sztuki (1989, 1999) uzyskała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Krakowskiej.

Szczegóły tutaj.