Aktualności

Krakowska Książka Miesiąca

plakat nadesłany przez Organizatora (Śródmiejski Ośrodek Kultury)
plakat nadesłany przez Organizatora (Śródmiejski Ośrodek Kultury)

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie zaprasza na spotkanie z cyklu Krakowska Książka Miesiąca, które odbędzie się 9 listopada 2016r. o godz. 18.00. Wiersze z tomiku zatytułowanego „Inny świat” powstawały przez pół wieku i nie były przeznaczone do druku. Ich autorka nie jest poetką. Pisane do szuflady mają bardzo osobisty charakter, jako zapiski zdarzeń, przemyśleń, impresji.

Te „utwory zebrane” różnią się pod względem formalnym, a także poziomem warsztatowym – co jest widoczną słabością tego zbioru. Ale pisała je zarówno egzaltowana i romantyczna młoda kobieta, jak i doświadczona przez życie matrona. To widać. Ze względu na tę niejednorodność utwory zostały ujęte w otwarte cykle, z których największe to „Inny świat”, rozpoczynający tomik, oraz „Sztambuch”, zawierający wiersze dawne. Umownie można przyjąć, że dzieli je cezura tysiącleci (ale to brzmi!). Oprócz nich w tomiku wyodrębnione zostały cykle tematyczne: „Listki z podróży”, „Lubię przedmioty”, „Refleksy” i „Czytając Biblię”. Zbiór rozpoczyna utwór niejako „uzasadniający” decyzję o druku, a kończą najwcześniejsze zachowane wiersze, opatrzone datami 1965 i 1963. Jest to zatem układ od teraźniejszości ku przeszłości.

Szczegóły tutaj.