Aktualności

Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa – kurs dla uczniów

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kursie Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa – blok tematyczny „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznicę śmierci Naczelnika”. Z kolei uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) zapraszamy do udziału w kursie Vademecum młodego miłośnika Krakowa – blok tematyczny „Wybitne postacie Krakowa”.

Wykłady i prezentacje w ramach kursów przybliżą uczniom dzieje Krakowa od średniowiecza po współczesność. Mają za zadanie rozwijać zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym miasta. Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz pracownicy merytoryczni z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach.
Dla uczestników kursu Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowaorganizatorzy przewidzieli możliwość udziału w konkursach wiedzy o Krakowie: „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika” z cennymi nagrodami rzeczowymi i książkowym. Konkursy będą organizowane na zakończenie zajęć prowadzonych w ramach bloku tematycznego.

Regulamin kursów, karty uczestnictwa oraz harmonogram zajęć są dostępne na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.mhk.pl