Aktualności

Zamki Wielkiego Księstwa Litewskiego

Ilustracja przesłana przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
Ilustracja przesłana przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

Wystawa czasowa z Muzeum Historycznego w Trokach
16 września–16 października 2016 r.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, piwnice Pałacu Krzysztofory

W XIV-XV w. Wielkie Księstwo Litewskie rozszerzyło swoje granice po terytorium Morza Czarnego. Litwa przez 250 lat walczyła z zakonem Krzyżackim i Kawalerów Mieczowych, których ekspansję popierali rzymscy papieże organizując wyprawy krzyżowe do kraju pogan. Swoją potęgę Litwini tworzyli nie tylko na polu bitwy, lecz również poprzez budowę fortyfikacji obronnych. Do dziś na Litwie przetrwało jednak  tylko kilka zamków: w Kownie, Trokach i Wilnie.
Kilka lat temu artysta plastyk Antanas Vaičekauskas, we współpracy z firmą UAB ,,Metalo forma”, rozpoczął artystyczną rekonstrukcję dawniej istniejących zamków Wielkiego Księstwa Litewskiego. W przedsięwzięciu opierano się na materiałach historycznych, archeologicznych, architektonicznych oraz na stanie obecnym zabytkowych obiektów. Ekspozycja zaprezentuje efekt ich działalności: 19 prac stanowiących rekonstrukcje obiektów między innymi w Trokach, Kownie, Miednikach, Lidzie i  Nowogródku.

Projekt inicjuje współpracę merytoryczną Muzeum Historycznego w Trokach z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, które w 2017 roku na Litwie zaprezentuje ekspozycję Cracovia 3D. wernisaż wystawy odbędzie się  16 września 2016 r. o godzinie 12.00 (piwnice Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35).