Aktualności

Spotkanie pt. „Między siłą symbolu a ryzykiem obciachu”

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na spotkanie z dr Tomaszem Rakowskim pt. „Między siłą symbolu a ryzykiem obciachu”, które odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Wesela 21”.

Porozmawiamy o potrzebie pozostania sobą w zetknięciu z wielkimi symbolami i niezrozumiałymi siłami rytuału. O napięciu między teatralnością formy a autentycznością żywiołowego działania. O pragnieniach ucieczki od kanonu i konieczności podporządkowania się presji społecznej w obliczu przemiany. O momencie wielkiej próby, który przemienia narzeczonych w męża i żonę.

Więcej informacji na stronie Muzeum.