Aktualności

Vivaldi we Floriance

Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza na koncert orkiestry barokowej Vivaldi we Floriance, który odbędzie się 15 maja 2016 r. o godz. 18.00.

Muzyka dawna na trwałe jest obecna w Kalendarium wydarzeń artystycznych, przygotowywanych przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Koncerty Orkiestry Barokowej, złożonej ze studentów Uczelni oraz niejednokrotnie z pedagogów – specjalistów z dziedziny gry na różnych instrumentach dawnych oraz  w zakresie dawnych praktyk wykonawczych, cieszą się zawsze sporym zainteresowaniem publiczności. Na kolejny koncert Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej w Krakowie, która tym razem wystąpi pod kierunkiem wiolonczelistki Teresy Kamińskiej.

Więcej informacji na stronie AM.