Bez kategorii

Oil City – naftowa gra Małopolskiego Instytutu Kultury na 16. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki

Gra symulacyjna Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota została zaprezentowana na 16. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Gracze wcielali się w role dziewiętnastowiecznych galicyjskich przedsiębiorców naftowych, organizowali wydobycie surowców, przetwórstwo ropy naftowej oraz sprzedaż nafty, gazu i wosku ziemnego. Rozgrywki, zrealizowano we współpracy z toruńskim Muzeum Etnograficznym, zostały poprzedzone wprowadzeniem historycznym, które obejmowało: prezentację wybranych pionierów polskiego przemysłu naftowego (Ignacy Łukasiewicz, książę Stanisław Jabłonowski, hrabina Jadwiga Straszewska, inżynier Stanisław Szczepanowski, senator Władysław Długosz, Jan „Jaś” Rączkowski) oraz prezentację historii rozwoju tego przemysłu (od kopanek i kopaczy do wiertnic kanadyjskich i wiertaczy).

Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota  to planszowa gra o początkach przemysłu naftowego w Galicji. Gracze wcielają się w postaci autentycznych przedsiębiorców. Ich zadaniem jest prowadzenie biznesu naftowego w trzyosobowych spółkach – od zakupu działki, przez wydobycie, po przetwórstwo i sprzedaż nafty, gazu i wosku ziemnego. Uczestnicy podczas rozgrywki uczą się współpracy w grupie, zarządzania ryzykiem, inwestowania i planowego działania w warunkach gwałtownych zmian cen surowców.

Rozgrywki, które odbyły się w dniach 23–24 kwietnia 2016 roku, poprzedził wstęp o historii Galicji (zabór austriacki) – kolebki europejskiego przemysłu naftowego, która na początku XX wieku stała się trzecim na świecie ośrodkiem wydobywczym, po Stanach Zjednoczonych i Rosji. Trzy rozgrywki z wprowadzeniem historycznym  prowadzili współtwórcy gry – Piotr Idziak i Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Pierwsze wydanie gry przygotowane w 2015 roku przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Gospodarzem rozgrywek było toruńskie Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.

Oil City – naftowa gra Małopolskiego Instytutu Kultury na 16. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki
fot. S. Wacięga, MIK, CC BY SA 3.0