Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu zawędrowała do Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego

W ramach kontynuacji serii bezpłatnych szkoleń z prowadzenia warsztatów i zajęć z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, zawędrowaliśmy z grą do województwa łódzkiego, w którym odbyły się aż trzy sesje szkoleniowe.

W pierwszym szkoleniu, przeprowadzonym 21 marca 2016 r., zorganizowanym dzięki współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wzięli udział nauczyciele, doradcy zawodowi i doradcy metodyczni na co dzień współpracujący z Centrum – łącznie 15 osób. Uczestnicy wysłuchali opowieści o andrychowskich chłopach-biznesmenach, na podstawie której powstała gra, oraz zagrali w wersję podstawową gry.

W tym samym dniu odbyło się drugie, nieco bardziej rozbudowane szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu, w którym wzięli udział przedstawiciele wielu różnych podmiotów: nauczyciele, trenerzy biznesu, pracownicy ochotniczych hufców pracy oraz urzędów pracy, reprezentanci organizacji pozarządowych – łącznie 32 osoby. Uczestnicy, oprócz wysłuchania historii o chłopach-przedsiębiorcach, mieli okazję zagrać w dwa warianty gry: podstawowy i zaawansowany (wariant, w którym gracze mają dodatkowo mogą zatrudniania pomocników, którzy dają im nowe możliwości w grze).

Z kolei dzień później, 22 marca, odbyło się szkolenie dla pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w którym wzięło udział 15 osób.

Wszystkim uczestnikom szkoleń serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie w rozgrywki oraz niezwykle cenne uwagi i komentarze, które dotarły do nas w trakcie i po szkoleniach.

Już niedługo zaprosimy nauczycieli, wykładowców, doradców zawodowych, trenerów biznesu na kolejne szkolenie, tym razem do Warszawy! Szczegóły dotyczące kolejnego szkolenia już wkrótce pojawią się na naszej stronie.