Aktualności

Europejska sieć obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej

Małopolski Instytut Kultury wziął udział w pierwszym założycielskim spotkaniu Europejskiej sieci obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, w skrócie ENO Observatories). W spotkaniu, które odbyło się 16 listopada 2015 roku w Berlinie, wzięli udział Joanna Orlik, dyrektorka MIK-u oraz Filip Schmidt z partnerskiego Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. Do porozumienia przystąpiły instytucje i organizacje badawcze z 12 krajów UE, aktywne w obszarze analiz animacji kultury i edukacji kulturalnej oraz sztuki i edukacji artystycznej. Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie, jak również została wybrana trzyosobowa rada sterująca nowej organizacji. Uzgodniono, że sekretariat sieci będzie mieścił się w instytucji pn. National Centre of Expertise for Cultural Education and Amateur Arts (LKCA) z siedzibą w Utrechcie w Holandii. Małopolski Instytut Kultury jako instytucja członkowska sieci ENO będzie realizował badania w ramach wspólnego, uzgodnionego programu badawczego, jak również współuczestniczył w projektach partnerskich sieci. MIK nawiąże również współpracę z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Foto: LKCA