Aktualności

„Fragile”: Nowa ekonomia, nowa kultura

spotkanie promocyjne- Fragile nr 2917 grudnia o godzinie 20.00 w Spółdzielni „Ogniwo” (ul. Paulińska 28) odbędzie się  spotkanie promocyjnego nowego numeru „Fragile”: Nowa ekonomia, nowa kultura.

Społeczny odbiór roli artysty w świecie, często wyidealizowany i naiwny, ogranicza, a niekiedy nawet uniemożliwia dyskusję o ekonomicznym aspekcie uprawiania sztuk audiowizualnych, literatury, muzyki. Tymczasem wciąż zmieniający się pejzaż medialny, a także warunki techniczne, społeczne czy polityczne nakazują zapytać także o przemiany w sferze ekonomii kultury i sztuki. Internet oraz media społecznościowe pozwalają na rozwinięcie niedostępnych wcześniej, alternatywnych form produkcji i dystrybucji. Z drugiej strony mecenat państwowy wciąż jest dla wielu twórców kluczowym źródłem finansowania, ale jego formy i wpływ także ulegają zmianie. Czy nowa ekonomia kultury jest możliwa?

Więcej na stronie.