Bez kategorii

Gra Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota – relacja z pierwszego szkolenia

15 października 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach odbyło się pierwsze szkolenie dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem działań edukacyjnych z wykorzystaniem nowej gry historyczno-ekonomicznej wydanej przez MIK zatytułowanej Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota.

Podczas szkolenia przedstawiono następujące elementy gry:

 • fabułę – historię, w której osadzona jest gra – okres galicyjskiej gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku, na skutek której Galicja (zabór austriacki) stała się trzecim ośrodkiem wydobywczym na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Rosji,
 • szatę graficzną, w której wykorzystano liczne materiały archiwalne prezentujące portrety pionierów przemysłu naftowego i przykładowe obiekty typowe dla naftowych krajobrazów (między innymi trójnogi, wieże wiertnicze, rafinerie),
 • mechanizm, który zakłada grę w trzyosobowych spółkach prowadzących inwestycje, przetwórstwo i sprzedaż trzech surowców: przedestylowanej ropy naftowej, gazu oraz wosku ziemnego.

Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w pokazowej rozgrywce i zadeklarowali chęć zorganizowania podobnych w instytucjach, które reprezentowali. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele następujących placówek:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
 • Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach
 • Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach
 • Miejski Zespól Szkół nr 6 Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce
 • Muzeum PTTK im. Ignacego Łukaszewicza w Gorlicach
 • Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena w Gorlicach
 • Urząd Miasta Gorlice
 • Zespól Szkół – Publiczne Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
 • Zespół Szkół w Szymbarku
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
 • Zespół Szkół im. ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach
 • Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
 • Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

Prace nad prototypem gry trwały w Małopolskim Instytucie Kultury od 2014 roku. Jej pierwsze wydanie i szkolenie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Szkolenie poprowadzili autorzy gry: Piotr Idziak
i Sebastian Wacięga, a zorganizowała je Urszula Karasińska wraz z zespołem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Gorlice oraz Starostwu Powiatowemu w Gorlicach za pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji wśród placówek oświatowych i kulturalnych.

fot.S.Wacięga_Gorlice_15.10 (5)
fot. S.Wacięga, MIK, CC BY SA 3.0
fot.S.Wacięga_Gorlice_15.10 (1)
fot. S. Wacięga, MIK, CC BY SA 3.0
fot.S.Wacięga_Gorlice_15.10 (2)
fot. S.Wacięga, MIK, CC BY SA 3.0
fot.S.Wacięga_Gorlice_15.10 (3)
fot. S.Wacięga, MIK, CC BY SA 3.0