Zaproszenia

Międzynarodowa Konferencja „Region w kulturze”

Małopolski Instytut Kultury objął patronatem Międzynarodową Konferencję „Region w kulturze”, która odbędzie się 25 września 2015 roku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja poświęcona jest obecności zagadnienia regionu w dyskursie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: filozofów, językoznawców, literaturoznawców, filologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, psychologów oraz pracowników instytucji kultury.

Organizatorzy proponują podjąć dyskusję nad następującymi problemami:
• „jest się takim, jak miejsce, w którym się jest” – rola miejsca zamieszkania w życiu człowieka;
• kultura i region – wzajemne zależności i uwarunkowania;
• religia a kultura;
• toponimia regionu – ujęcia onomastyczne;
• region w piśmiennictwie;
• fascynacja „ojczyzną” w literaturze polskiej i obcej od średniowiecza do współczesności;
• literackie obrazy ojczyzny;
• regionalna publicystyka;
• prawne aspekty funkcjonowania kultury w jednostkach samorządowych i terytorialnych.

Informacje dotyczące zgłoszenia i warunków udziału w konferencji pod adresem