Bez kategorii

Projekt edukacyjny na temat pionierów przemysłu naftowego w Galicji

Od sierpnia 2014 roku Małopolski Instytut Kultury pracuje na projektem gry ekonomicznej inspirowanej rozkwitem przedsiębiorczości i przemysłu naftowego w dziewiętnastowiecznej Galicji. Pod koniec 2014 roku udało się opracować prototyp gry, w której może uczestniczyć jednocześnie od 9 do 30 osób od 13. roku życia. W 2015 roku Małopolski Instytut Kultury otrzymał dofinansowanie na przygotowanie pierwszego wydania gry Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota, która ukaże się jesienią bieżącego roku.

 

Projekt edukacyjny obejmuje opracowanie i wydanie gry historyczno-ekonomicznej jako atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu uczenia historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Celem jest przypomnienie historii dziewiętnastowiecznej Galicji będącej kolebką przemysłu naftowego oraz zaprezentowanie kilkunastu postaci działających wówczas przedsiębiorców. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 

 

mhp

PJ_RGB

 

 

partner projektu

 

NAC_logo_podstawowe_czern_pozytyw