Aktualności

„Autoportret” w eterze

21 lipca 2015 r. pomiędzy 21.00 a 23.00 zapraszamy do słuchania audycji Koło kultury – Sztuki wizualne i teatr w Radiu Kraków. Gośćmi Justyny Nowickiej będą, między innymi, Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni”, oraz Marta Karpińska, sekretarz redakcji. Pretekstem do rozmowy jest najnowszy numer „Autoportretu” o krajobrazie.