Aktualności

Pod patronatem MIK: konferencja „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Dziedzictwo wczoraj – dziś – jutro”

Kiedy: 19 i 20 marca 2015 r.
Gdzie: Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53, Kraków

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury zaprasza na ogólnopolską konferencję studencką i doktorancką „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Dziedzictwo wczoraj – dziś – jutro”. Podczas sesji poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z opieką nad dziedzictwem materialnym (w tym archeologicznym i etnograficznym) oraz niematerialnym.

Podczas sesji poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z opieką nad dziedzictwem materialnym (w tym archeologicznym i etnograficznym) oraz niematerialnym.

Prelegenci podejmą najważniejsze problemy obowiązujących programów międzynarodowych, prawa w zakresie ochrony zabytków, wyzwania, które towarzyszą ochronie dziedzictwa w dzisiejszych czasach, zaś nad dyskusją będą czuwać znakomici eksperci, będący autorytetami w swojej dziedzinie: prof. dr hab. Piotr Dobosz, prof. dr hab. Kamil Zeidler, prof. dr hab. Jan Święch, prof. dr hab. Piotr Krasny, dr Beata Kopka-Kwiatkowska, dr Andrzej Siwek, dr hab. Marek Walczak.

Idea zorganizowania ogólnopolskiej konferencji poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego zrodziła się wśród krakowskich studentów ochrony dóbr kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego rok temu. Po wydaniu czasopisma „Skarbniczka” zdecydowano się na większe przedsięwzięcie, które skupi szersze grono osób zainteresowanych tą kwestią oraz stworzy płaszczyznę na pogłębienie wiedzy i znalezienie efektywnych sposobów pozostawienia dziedzictwa kulturowego w jak najlepszym stanie. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest obecnie pomijana lub bagatelizowana. W dobie ciągłego postępu cywilizacyjnego, konfliktów zbrojnych i coraz mniejszego szacunku dla zabytków, należy znaleźć rozwiązania, które pomogą nam je zachować dla przyszłych pokoleń.

Jak mawiał Józef Piłsudski „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, toteż udział w konferencji polecamy wszystkim, którym zachowanie pamięci o przeszłości leży na sercu.

Harmonogram konferencji: